Tytuł projektu: OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO WEJŚCIA NA RYNEK NIEMIECKI ZNACZĄCO ULEPSZONEGO KEDERU
Cele projektu: WZROST EKSPORTU SPRZEDAŻY KEDERU
Planowane efekty: W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU LUMA POLSKA SP.Z O.O. ZWIĘKSZY ZATRUDNIENIE I WPROWADZI NOWĄ ORGANIZACJĘ PRACY W ZAKŁADZIE,  A TAKŻE PRZEPROWADZI PRACE ROZWOJOWE NAD NOWYMI PRODUKTAMI.
Wartość projektu: 221 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 90 000,00  PLN