Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej. Bezpośrednim rezultatem będzie wprowadzenie innowacyjnego poszycia przeznaczonego do hal namiotowych. Wynikiem projektu będzie także utworzenie nowych miejsc pracy oraz zastosowanie technologii TIK prowadzących do przemian organizacyjnych w firmie.

Projekt zakłada też wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wartość projektu wynosi 7 995 000,00 zł, zaś wkład Funduszy Europejskich 3 498 000,00 zł

dotacje-unijne